כל הפוסטים בביטאוני אספקלריה תשע"ט

בטאון אספקלריה חודש אלול ע"ט

באספקלריית השעה - בני בכורי ישראל - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש מנחם-אב ע"ט

באספקלריית השעה - כאשר יחנו כן יסעו - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 14
על

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש תמוז ע"ט

באספקלריית השעה - מקרא אני דורש - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 6
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 13
על משמר

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש סיון ע"ט

באספקלריית השעה - שומעים את הנראה מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 7
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 10
על משמר ההלכה

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אייר ע"ט

באספקלריית השעה - אני ד' רופאך מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
ורפא ירפא - דילמות רפואיות בעידן המודרני מאת הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
על סדר היום - סערה בבקבוק יין - סערת מפעל 'פניציה' בתיעוד,

קרא עוד