רח' הפסגה 1, בית וגן, ירושלים 

טל': 02-6416501 ,02-6423230 ,02-6424880

 machon.halacha@gmail.com 

ת.ד. 16121 פקס: 02-6420949

צור קשר כעת!