מקפיאים מהודרים לשימוש בשבת

סידרת מקפיאים חדישים המאושרים לשימוש בשבתות ובחגים למהדרין מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה

זה שנים שקיימת דרישה גדולה, מצד ציבור שומרי התורה והמצוות, למקפיא שיהיה מאושר לכתחילה לשימוש בשבתות וימים טובים למהדרין מן המהדרין ללא כל חשש.

בעבר הלא רחוק היו השאלות ההלכתיות הכרוכות בפתיחת מקפיא בשבת קלות למדי, והן הסתכמו בהשפעת פתיחת הדלת על הקדמת פעולת המדחס והמנוע. מרבית המקפיאים פעלו ללא הפשרה אוטומטית עם הצטברות קרח (Defrost), וגם כל יתר הפונקציות והאלמנטים החדישים לא היו קיימים עדיין. לעומת זאת כיום נפוצים מאד המקפיאים בעלי ההקפאה היבשה (Nofrost), אשר בהם קיימים גם גופי חימום לוהטים להפשרה אוטומטית ומאוורר לפיזור הקור בצורה שווה. ככל שהמקפיא הוא מתקדם יותר, כך מוטמעים בו עוד פונקציות חדישות, של חיישנים וצגים דיגיטליים מסוגים שונים, להתראות על פתיחת דלת או שינוי טמפרטורה ולאינדיקציות נוספות, המושפעים ישירות או בעקיפין מפתיחת דלת המקפיא וסגירתו.

כל אלו יוצרים שורה של שאלות הלכתיות קשות הכרוכות בפתיחת דלת המקפיא בשבת. כל הפתרונות שהוצעו עד כה היו פתרונות של בדיעבד, אם אלו מגנטים מיוחדים, שסופקו ע"י משוקי המקפיאים, לנעילת מפסקי הדלת, אשר מבטלים רק את ההשפעה הישירה על התאורה שבתוך המקפיא ועל הצגים הדיגיטליים הנראים לעין, ואינם פותרים כלל את בעיית ההשפעה על הפעלת המדחס ועל הפעלת גוף החימום של ההפשרה, ואם אלו פתרונות מאולצים של חיבור המקפיא לשעון שבת או להתקנים חיצוניים אחרים, שאינם יעילים דיים ועלולים לפגוע בתקינות המקפיא…

התקני השבת הללו פותרים את כל החששות הקיימות בשימוש במקפיאים בשבת. הם מבטלים לחלוטין כל השפעה של פתיחת הדלת על כל מערכות המקפיא, ללא יוצא מן הכלל, וגורמים להם לעבוד באורח עצמאי במחזוריות קבועה ללא שום קשר למצב הדלת או הטמפרטורה, כך שהשימוש במקפיאים אלו בשבתות ובחגים מותר לכתחילה ללא כל חשש ופקפוק.

סידרת המקפיאים הללו מצטרפת לקרוב למאה דגמי מקררים, מכמה וכמה סוגים ובגדלים שונים, מתוצרתן של כעשר חברות יוקרתיות ברחבי העולם, הזוכים לאישור ההלכתי המהודר של המכון המדעי טכנולוגי להלכה, בראשותו של הרב הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א ממשיך דרכו של ראש המכון הגאון הגדול רבי לוי יצחק זצ"ל, כאשר המכנה המשותף לכל פיקודי והתקני השבת של המקררים שבאישור המכון הוא כי הם מובנים מלכתחילה בתוך כרטיס הפיקוד של המכון, והם מותאמים מראש ע"י היצרנים – בהתאם להוראות המכון והנחיותיו – לכל פונקציה ולכל אלמנט הקיימים במערכות המקרר. באופן זה מקבלים הלקוחות מקרר עם פיקוד שבת מושלם ומותאם, שאינו גורם שום נזק למערכות המקרר ואינו מקצר את אורך חייו, ואשר ניתן להשתמש בו בשבתות ובחגים ללא כל הגבלה וללא כל חשש למהדרין מן המהדרין.