רוצים לדעת אם המקרר שלכם מאושר? חפשו כאן לפי דגם:

תוכלו להשתמש במסננים השונים. בהקלדת מספר הדגם יש להקלידו ללא רווחים או מקפים כלל.
יבואןיצרןדגםאישור מתאריך:עד תאריך:הערות
ראלקושארפSJ-3350-BGאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3350-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3350-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3350-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3355-BGאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3355-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3355-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3355-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3360-BGאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3360-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3360-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-3360-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4350-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4350-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4350-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4355-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4355-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4355-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4360-BKאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4360-SLאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-4360-WHאב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
ראלקושארפSJ-2239-SLטבת תשע"ט - ינואר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2239-WHטבת תשע"ט - ינואר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2249-BGאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2249-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2249-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2255-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2255-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2255-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2269-BGחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2269-SLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2269-WHחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2275-SLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2277-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2277-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2277-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3145-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3145-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3259-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3259-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3259-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3279-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3279-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3279-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3550-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3550-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3550-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3610-BEאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3610-BKאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3610-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3610-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-3710-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-5620-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-5620-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-D5777אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-X6607אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8520-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8520-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8520-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8595-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8620-Bאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8620-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8620-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8620-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8695-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8710-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8711-BKאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--Bאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--BKאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--BLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--Wאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ8720--WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8801-BKאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8801-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-8802-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8810-SLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8811-BKאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8812-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8910-SLטבת תשע"ט - ינואר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8911-BKטבת תשע"ט - ינואר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-R8912-WHטבת תשע"ט - ינואר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9610-BGאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9610-INאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9610-WNאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9711-BLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9712-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9730-GLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9731-BLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9732-WHחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9811-BLאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9812-WHאב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9830-GLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9831-BLחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-9832-WHחשון תש"פ - נובמבר 2019אב תש"פ - אוגוסט 2020
ראלקושארפSJ-2245טבת תשע"ט - ינואר 2019
ראלקושארפSJ-S3550טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-D5610טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-8012WHטבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-R8580טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-R8610טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-2150טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-2190טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-2256טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-2266טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3245טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3549טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3256טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3265טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X5103טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X5406טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X5409טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-C5501טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-E5503טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-S5506טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X7113טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X7116טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X7119טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X7413טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-E7513טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-P4550טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-P4610טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-P60MK2טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-P70MK2טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-5509טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3249טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-S5505טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-X5403טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-C7511טבת תשע"ח - ינואר 2018
ראלקושארפSJ-3065טבת תש"ע - ינואר 2010פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-2065טבת תש"ע - ינואר 2010פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-2056טבת תש"ע - ינואר 2010פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-3056טבת תש"ע - ינואר 2010פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-2060פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-2054פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-2050פיקוד יותקן בבית הלקוח
ראלקושארפSJ-DLX3555פיקוד יותקן בבית הלקוח
סמלייןסמסונגRT21M6211SRכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT29K5452WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT38K5452WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT38K5452SPכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT46K6330WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT46K6330SPכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT50K6330WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT50K6330SPכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT53K6330SPכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT53K6330WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT58K7040SLכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT58K7040WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT62K7040WWכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT62K7040SLכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRT62K7040BSכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF50K5920S8כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF50K5920FGכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF60J9001SLכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF60J9001SGכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF80K9070SRכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRF85K9002SRכסלו תשפ"א - דצמבר 2020
סמלייןסמסונגRL62SATSטבת תשע"ג - ינואר 2013לא טוב לגנרטורים
סמלייןסמסונגRL67SBטבת תשע"ג - ינואר 2013לא טוב לגנרטורים
סמלייןסמסונג / קינג627תשס"ד - 2004טבת תש"ע - ינואר 2010
סמלייןסמסונג / קינג677תשס"ד - 2004טבת תש"ע - ינואר 2010
סמלייןסמסונג / קינג679תשס"ד - 2004טבת תש"ע - ינואר 2010
תדיראן אמפאתדיראןSBS 2-680תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני - לשעבר אמקור SBS
תדיראן אמפאתדיראן2590תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005אלקטרוני - לשעבר אמקור דיזיין 590
תדיראן אמפאתדיראן2552תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן2030תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן2052תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן2020תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן2530תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן2032תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאתדיראן123תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאתדיראן2010תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאתדיראן2021תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאתדיראן2031תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקורSBS 680תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאאמקור525תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאאמקור560תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאאמקור565תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאאמקור555תשס"ד - 2004תשס"ה - 2005מכני
תדיראן אמפאאמקור515תשס"ד - 2004תשס"ד - 2004מכני
תדיראן אמפאאמקור590תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקור114תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקורTop Designתשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקורPlatinum 565תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקורTop Premium 565תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקור510תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקור520תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקור482תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
תדיראן אמפאאמקור462תשס"ה - 2005תשס"ה - 2005
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור575NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור564NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור554NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ג - ינואר 2013
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורTOP 560NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור2015NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורTOP 3000NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור580Eתשס"ט - 2009טבת תשע"ב - ינואר 2012
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור1005NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור545Eתשס"ט - 2009טבת תשע"ב - ינואר 2012
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור535Eתשס"ט - 2009טבת תשע"ב - ינואר 2012
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור520NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור510NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור2010NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ג - ינואר 2013
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור2008NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור2558NEתשס"ט - 2009טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור482Eתש"ע - 2010טבת תשע"ב - ינואר 2012
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורA7NEתש"ע - 2010טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורA6NEתש"ע - 2010טבת תשע"ב - ינואר 2012
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורPremium 628Eתשע"א - 2011טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקורAM 579NEתשע"א - 2011טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור560NBEאלול תשע"ב -ספטמבר 2012טבת תשע"ד - ינואר 2014
קריסטל/תדיראן תעשיותאמקור510NBEאלול תשע"ב - ספטמבר 2012טבת תשע"ד - ינואר 2014
תדיראן גרופאמקורAT619אלול תשע"ב - ספטמבר 2012אב תשע"ג -אוגוסט 2013
תדיראן גרופבלומברגKND 9952אדר תשע"ד -מרץ 2014כסלו תשע"ה - דצמבר 2015
תדיראן גרופבלומברגKND 9952Xאדר תשע"ד -מרץ 2014כסלו תשע"ה - דצמבר 2015
דיגיטל אייז'באקו9700מס' סידורי 051-090
דיגיטל אייז'באקו9700מס' סידורי 140-190
ברימאג דיגיטלבאקו9760תשס"ט - 2009טבת תשע"ג -ינואר 2013
ברימאג דיגיטלבאקוDNE 65000תש"ע - 2010טבת תשע"ד -ינואר 2014אלקטרוני
ברימאג דיגיטלבאקוNCU 9710תש"ע - 2010טבת תשע"ד -ינואר 2014מכני – שבתי בהזמנה
ברימאג דיגיטלבאקוDNE 57620תשע"א - 2011טבת תשע"ה -ינואר 2015אלקטרוני
ברימאג דיגיטלבאקוDNE 57630תשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלבאקוDNE 57730תשע"ב - 2012טבת תשע"ה-ינואר 2015
ברימאג דיגיטלבאקוCNE 60520תשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלבאקוCNE 60521תשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלבאקוDNE 156720תשע"ב - 2012אדר תשע"ו -מרץ 2016
ברימאג דיגיטלבאקוCN160235Xט"ו אלול תשע"ט - 15 ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020שים לב! מאושר אך ורק מתחילת האישור
ברימאג דיגיטלבאקוCN160235Wט"ו אלול תשע"ט - 15 ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020שים לב! מאושר אך ורק מתחילת האישור
ברימאג דיגיטלבאקוCN160235BGט"ו אלול תשע"ט - 15 ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020שים לב! מאושר אך ורק מתחילת האישור
ברימאג דיגיטלLGGRB 25 ASTJתשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRB 25 ASVJתשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRB 259 STAתשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRB 259 SVAתשע"ב - 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRB 218תשע"ב - 2012אלול תשע"ב -ספטמבר 2012
ברימאג דיגיטלLGGRB 228 STAשבט תשע"ב -פברואר 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRB 228 SVAשבט תשע"ב -פברואר 2012טבת תשע"ד -ינואר 2014
ברימאג דיגיטלLGGRM 698 GSHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 698 GVHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 688 GSHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 688 GVHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 678 GSHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 678 GVHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 648 GSHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRM 648 GVHXתשע"ב - 2012טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRB 229 RNAתשע"ד - 2014טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 229 RNKתשע"ד - 2014טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGRB 239 RSAתשע"ד - 2014טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 239 RWAטבת תשע"ז -ינואר 2017טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 279 SLAתשע"ד - 2014ניסן תשע"ז -אפריל 2017
ברימאג דיגיטלLGGRB 279 STAתשע"ד - 2014ניסן תשע"ז -אפריל 2017
ברימאג דיגיטלLGGRB 279 SVAתשע"ד - 2014ניסן תשע"ז -אפריל 2017
ברימאג דיגיטלLGGM 679 RSCתשע"ד - 2014טבת תשע"ה -ינואר 2015
ברימאג דיגיטלLGGM 849 RSCתשע"ד - 2014כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM 849 RWCטבת תשע"ז -ינואר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6980Sטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ט - ינואר 2019
ברימאג דיגיטלLGGRM 6980Wטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ט - ינואר 2019
ברימאג דיגיטלLGGRM 6880Sטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRM 6880Wטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRM 6780Sטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRM 6780Wטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRM 6480Sטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 6780 DIDטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGM 769 RSCטבת תשע"ה - ינואר 2015טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGM 769 RWCטבת תשע"ז -ינואר 2017טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGM 650Sטבת תשע"ה - ינואר 2015כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM 650Wניסן תשע"ח - אפריל 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 261 MAJניסן תשע"ז -אפריל 2017טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 261 MAWניסן תשע"ז -אפריל 2017טבת תשע"ח -ינואר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRB 264 MAJניסן תשע"ז -אפריל 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 264 MAWניסן תשע"ז -אפריל 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 265 MAJאדר תשע"ט - מרץ 2019כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 265 MAWאדר תשע"ט - מרץ 2019כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 230 RNAאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 230 RWAאלול תשע"ז - ספטמבר 2017חשון תשע"ח - נובמבר 2017
ברימאג דיגיטלLGGRB 240 RSAאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRB 240 RWAחשון תשע"ח - נובמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6481Sאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6481Wאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM 651 RWCאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM 651 RSCאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6781 DIDאלול תשע"ז - ספטמבר 2017אלול תשע"ח - ספטמבר 2018
ברימאג דיגיטלLGGRM 6781Sאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6781Wאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6981Sאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6981Wאלול תשע"ז - ספטמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6881Sחשון תשע"ח - נובמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGRM 6881Wחשון תשע"ח - נובמבר 2017כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM 770 RSCחשון תשע"ח - נובמבר 2017חשון תשע"ט - נובמבר 2018
ברימאג דיגיטלLGGM 770 RWCחשון תשע"ח - נובמבר 2017חשון תשע"ט - נובמבר 2018
ברימאג דיגיטלLGGR-B708 XLכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-B709 XDIDכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-J710 XDIDכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-X710 INSכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-B909 Sכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-J910 DIDכסלו תשע"ט - דצמבר 2018כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGM-U700RSCשבט תשע"ט -כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
פברואר 2019
ברימאג דיגיטלLGGR-B608Sסיון תשע"ט -כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
יוני 2019
ברימאג דיגיטלLGGR-X910INSסיון תשע"ט - יוני 2019כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
ברימאג דיגיטלLGGR-X265INSסיון תשע"ט - יוני 2019כסלו תשפ"א - דצמבר 2020
קלינטוןנורמדיהND 501תשס"ד - 2004אלול תשע"א -ספטמבר 2010להשיג בצורף חשמל
קלינטוןנורמדיהND 601תשס"ד - 2004אלול תשע"א -ספטמבר 2011להשיג בצורף חשמל
קלינטוןנורמדיהND 520תשע"א - 2011תמוז תשע"ז - יולי 2016להשיג בצורף חשמל
קלינטוןנורמדיהND 620תשס"ט - 2009תמוז תשע"ז - יולי 2016להשיג בצורף חשמל
קלינטוןנורמדיהND 520תשרי תשע"ח -אוקטובר 2017ניסן תשע"ח -אפריל 2018
קלינטוןנורמדיהND 620תשרי תשע"ח -אוקטובר 2017ניסן תשע"ח -אפריל 2018
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTD 23תשס"ה - 2005אלול תשע"ב -ספטמבר 2012שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTS 23תשס"ה - 2005טבת תשע"ד - ינואר 2014שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTT 23תשס"ה - 2005טבת תשע"ד - ינואר 2014שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTD 18תשס"ה - 2005אלול תשע"ב -ספטמבר 2012שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTG 18תשס"ה - 2005טבת תשע"ד - ינואר 2014שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזWRTS 20תשס"ה - 2005טבת תשע"ד - ינואר 2014שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTG 23V7PWטבת תשע"ד - ינואר 2014טבת תשע"ז -ינואר 2017שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTH 23V9PPטבת תשע"ד - ינואר 2014טבת תשע"ז -ינואר 2017שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTS 23V8PFטבת תשע"ד - ינואר 2014טבת תשע"ה - ינואר 2015שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTS 23V9PFטבת תשע"ד - ינואר 2014טבת תשע"ז -ינואר 2017שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTG 23V9RFטבת תשע"ו - ינואר 2016טבת תשע"ז -ינואר 2017שבתי בהזמנה
גולן ווסט לייןווסטינהאוזMRTG 23V7RWטבת תשע"ו - ינואר 2016טבת תשע"ז -ינואר 2017שבתי בהזמנה
אלקטרודן / סינודןהייסנסRD 53WR4Sטבת תשע"ד - ינואר 2014אדר תש"פ - מרץ 2020
אלקטרודן / סינודןהייסנסRD 65WR4Sטבת תשע"ד - ינואר 2014אדר תש"פ - מרץ 2020
אלקטרודן / סינודןהייסנסRD 73WRניסן תשע"ו - אפריל 2016אדר תש"פ - מרץ 2020
אלקטרודן / סינודןהייסנסRD 60WC4Sאדר תשע"ח -מרץ 2018אדר תש"פ - מרץ 2020
אלקטרודן / סינודןהייסנסRQ 81WC4Sאדר תשע"ח -מרץ 2018אדר תש"פ - מרץ 2020
אלקטרודן / סינודןהייסנסRQ 82סיון תשע"ט - יוני 2019אדר תש"פ - מרץ 2020
ניופאןהאיירHRF 9610Fתמוז תשע"ח -יולי 2018תמוז תשע"ט -יולי 2019
בי אס אייץסימנסKD75NVI3PLשבט תש"פ - ינואר 2020שבט תשפ"א - ינואר 2021
בי אס אייץבושKDN75VW3PLשבט תש"פ - ינואר 2020שבט תשפ"א - ינואר 2021
בי אס אייץבושKDN75VI3PLשבט תש"פ - ינואר 2020שבט תשפ"א - ינואר 2021
בי אס אייץבושKDN65VW2PLשבט תש"פ - ינואר 2020שבט תשפ"א - ינואר 2021

לאחרונה יצאו לשוק מספר מקררים נוספים, חדישים ומתקדמים, באישור המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

מקררים אלו מצטרפים לשורה ארוכה של מקררים, מכל הסוגים ומכל הגדלים, מדגמים שונים, של מיטב החברות המובילות ברחבי העולם, אשר מותקנים בהם פיקודי שבת למהדרין, באישור המכון.

פיקודי השבת למהדרין של המכון פותרים לחלוטין את כל הבעיות ההלכתיות הקיימות במקררים, החל מן ההשפעות הקיימות במצב חול רגיל על המדחס, ההפשרה, הנורה והמאורר, וכלה בכל שאר הבעיות המתחדשות חדשים לבקרים. עם המעבר למצב שבת מבוטלות כל ההשפעות של פתיחת הדלת וסגירתה על מערכות המקרר, וניתנת מענה מושלם גם לכל הפונקציות והאלמנטים הדיגיטליים השונים.

הפיקודים המהודרים, שנבנים לפי הנחיות המכון, מתוכננים לכתחילה ע"י היצרנים בצורה מובנית בתוך המקרר, ללא כל תוספת תשלום, ומאפשרים את פתיחת וסגירת המקרר בלי הגבלות ללא כל חשש.

לקבלת הסבר מפורט יותר על מכלול הבעיות הקיימות במקררים ועל דרך פתרונן בפיקודי השבת של המכון צפו / הורידו את חוברת "על משמר השבת" בלחיצה על הלינק:

חוברת על משמר השבת