כל הפוסטים באספקלריה

עלון אספקלריה חודש תשרי

באספקלריית השעה - אין שמחה אלא בבשר ויין ............................................................................... 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א מבעד לאספקלריה................................................. 8 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו בראי ההלכה.......................................................... 13 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון על משמר המועדים............................................ 20 בישול במכשור חדשני ביו"ט באספקלריה של תורה........................................ 23 מאוצרותיו

קרא עוד