רח' הפסגה 1, בית וגן, ירושלים
 
טל': 02-6416501 ,02-6423230 ,02-6424880
 
 
ת.ד. 16121
 
פקס: 02-6420949