משווק יקר, באפשרותך לפנות למכון לבדיקה ואישור הלכתי של מוצר חדש. אנא פעל לפי ההוראות הבאות, כך נוכל לאשר את המוצר בזמן הקצר ביותר.

דרכי אישור למוצר חדש:

  1. פניה למכון עם שם המוצר ותיאור בסיסי שלו. 
  2. הנחיות לתיקון/אישור המשך התקשרות. 
  3. מסירת מפרט טכני ולוגיקת חשמל של המוצר [ככל וישנה]. 
  4. מסירת המוצר לבדיקה במעבדות המכון.
  5. באם המוצר עומד בכל דרישות ההלכה למהדרין ינתן אישור הלכתי לשנה, בכל שנה המכון יבצע בדיקות מדגמיות ובכפוף לתוצאותיהם ינתן המשך האישור. 

 

פנייה למכון לאישור מוצר חדש, בטופס הבא:

פנייה למכון:

ספק יקר, באפשרותך לפנות למכון לבדיקה ואישור שימוש של מוצר חדש. אנא פעל לפי ההוראות הבאות, כך נוכל לאשר את המוצר בזמן הקצר ביותר.

דרכי אישור למוצר חדש:

  1. פניה למכון עם שם המוצר ותיאור בסיסי שלו. 
  2. הנחיות לתיקון/אישור המשך התקשרות. 
  3. מסירת מפרט טכני ולוגיקת חשמל של המוצר [ככל וישנה]. 
  4. מסירת המתקן לבדיקה במעבדות המכון.
  5. באם המוצר עומד בכל דרישות ההלכה למהדרין ינתן אישור הלכתי התקף לשנה, בכל שנה המכון יבצע בדיקות מדגמיות ובכפוף לתוצאותיהם ינתן המשך האישור. 

 

פנייה למכון לאישור מוצר חדש, בטופס הבא:

פנייה למכון:

מוצרים מאושרים - מהמותגים הטובים בעולם

יצירת קשר