מקפיאים למהדרין

Print Friendly, PDF & Email

רוצים לדעת אם המקפיא שלכם מאושר? חפשו כאן לפי דגם:

תוכלו להשתמש במסננים השונים. בהקלדת מספר הדגם יש להקלידו ללא רווחים או מקפים כלל.
תמונהיבואןיצרןדגםאישור מתאריך:אישור עד תאריך:פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3661אב תשע"ח - אוגוסט 2018תמוז תשע"ט -יולי 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3673אב תשע"ח - אוגוסט 2018תמוז תשע"ט -יולי 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3666תמוז תשע"ט -יולי 2019אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3677תמוז תשע"ט -יולי 2019אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3683אב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT9551אב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3666תמוז תשע"ט -יולי 2019אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקובלומברגFNT3677תמוז תשע"ט -יולי 2019אב תשע"ט -אוגוסט 2019פרטים נוספים
ראלקוזנוסיZFU25200אב תשע"ח - אוגוסט 2018אב תשע"ט -אוגוסט 2019
המילטוןמידאהHS338FWEאב תשע"ח - אוגוסט 2018אלול תשע"ט -ספטמבר 2019
המילטוןמידאהHS312FWE(W)אב תשע"ח - אוגוסט 2018אלול תשע"ט -ספטמבר 2019
ברימאגבאקוRFNE200T30Wאלול תשע"ט - ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020
ברימאגבאקוRFNE270L33Wאלול תשע"ט - ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020
ברימאגבאקוRFNE290L33Wאלול תשע"ט - ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020
ברימאגבאקוRFNE312L33Wאלול תשע"ט - ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020
ברימאגבאקוFNE1072אלול תשע"ט - ספטמבר 2019אלול תש"פ - ספטמבר 2020

רוצים לדעת אם המקפיא שלכם מאושר? חפשו כאן לפי דגם:

[table “” not found /]

לראשונה: מקפיאים מהודרים לשימוש בשבת

סידרת מקפיאים חדישים המאושרים לשימוש בשבתות ובחגים למהדרין מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה

זה שנים שקיימת דרישה גדולה, מצד ציבור שומרי התורה והמצוות, למקפיא שיהיה מאושר לכתחילה לשימוש בשבתות וימים טובים למהדרין מן המהדרין ללא כל חשש.

בעבר הלא רחוק היו השאלות ההלכתיות הכרוכות בפתיחת מקפיא בשבת קלות למדי, והן הסתכמו בהשפעת פתיחת הדלת על הקדמת פעולת המדחס והמנוע. מרבית המקפיאים פעלו ללא הפשרה אוטומטית עם הצטברות קרח (Defrost), וגם כל יתר הפונקציות והאלמנטים החדישים לא היו קיימים עדיין. לעומת זאת כיום נפוצים מאד המקפיאים בעלי ההקפאה היבשה (Nofrost), אשר בהם קיימים גם גופי חימום לוהטים להפשרה אוטומטית ומאוורר לפיזור הקור בצורה שווה. ככל שהמקפיא הוא מתקדם יותר, כך מוטמעים בו עוד פונקציות חדישות, של חיישנים וצגים דיגיטליים מסוגים שונים, להתראות על פתיחת דלת או שינוי טמפרטורה ולאינדיקציות נוספות, המושפעים ישירות או בעקיפין מפתיחת דלת המקפיא וסגירתו.

כל אלו יוצרים שורה של שאלות הלכתיות קשות הכרוכות בפתיחת דלת המקפיא בשבת. כל הפתרונות שהוצעו עד כה היו פתרונות של בדיעבד, אם אלו מגנטים מיוחדים, שסופקו ע"י משוקי המקפיאים, לנעילת מפסקי הדלת, אשר מבטלים רק את ההשפעה הישירה על התאורה שבתוך המקפיא ועל הצגים הדיגיטליים הנראים לעין, ואינם פותרים כלל את בעיית ההשפעה על הפעלת המדחס ועל הפעלת גוף החימום של ההפשרה, ואם אלו פתרונות מאולצים של חיבור המקפיא לשעון שבת או להתקנים חיצוניים אחרים, שאינם יעילים דיים ועלולים לפגוע בתקינות המקפיא…

עתה הגיעה הבשורה הטובה, כי חברות "ראלקו" ו"המילטון" המוכרות, הצליחו בשיתוף עם מהנדסי המכון המדעי טכנולוגי להלכה לפתח התקן שבת מהודר לסידרת מקפיאי "בלומברג וזנוסי" ו"מידאה" המשווקים על ידן.

התקני השבת הללו פותרים את כל החששות הקיימות בשימוש במקפיאים בשבת. הם מבטלים לחלוטין כל השפעה של פתיחת הדלת על כל מערכות המקפיא, ללא יוצא מן הכלל, וגורמים להם לעבוד באורח עצמאי במחזוריות קבועה ללא שום קשר למצב הדלת או הטמפרטורה, כך שהשימוש במקפיאים אלו בשבתות ובחגים מותר לכתחילה ללא כל חשש ופקפוק.

סידרת המקפיאים הללו מצטרפת לקרוב למאה דגמי מקררים, מכמה וכמה סוגים ובגדלים שונים, מתוצרתן של כעשר חברות יוקרתיות ברחבי העולם, הזוכים לאישור ההלכתי המהודר של המכון המדעי טכנולוגי להלכה, בראשותו של הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א, כאשר המכנה המשותף לכל פיקודי והתקני השבת של המקררים שבאישור המכון הוא כי הם מובנים מלכתחילה בתוך כרטיס הפיקוד של המכון, והם מותאמים מראש ע"י היצרנים – בהתאם להוראות המכון והנחיותיו – לכל פונקציה ולכל אלמנט הקיימים במערכות המקרר. באופן זה מקבלים הלקוחות, ללא כל תוספת תשלום, מקרר עם פיקוד שבת מושלם ומותאם, שאינו גורם שום נזק למערכות המקרר ואינו מקצר את אורך חייו, ואשר ניתן להשתמש בו בשבתות ובחגים ללא כל הגבלה וללא כל חשש למהדרין מן המהדרין.