בטאון אספקלריה חודש טבת תשפ"א

באספקלריית השעה - ויוסף היה במצרים עמוד1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א מבעד לאספקלריה עמוד 11 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו בראי ההלכה עמוד 15 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון באספקלריית העבר - המאיר לארץ (11) עמוד 25 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י באספקלריית העתיד עמוד 34 בשר מתורבת באספקלריית האמונה עמוד 43 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש כסלו תשפ"א

באספקלריית השעה - בין אור לחושך עמוד1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א מבעד לאספקלריה עמוד 8 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו בראי ההלכה עמוד 15 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון על משמר השבת עמוד 29 ברי מים/מיני ברים באספקלריית העבר - המאיר לארץ (10) עמוד 36 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י באספקלריית האמונה עמוד 43 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל רשימת מיני-ברים/מיחמים/קומקומים באישור המכון עמוד 45 מעודכנת לחודש כסלו תשפ"א

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש מר-חשון תשפ"א

באספקלריית השעה - ותן טל ומטר לברכה - עמוד 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
בראי ההלכה - עמוד 5 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון
הליכות עולם לו - עמוד 13 לדמותו של איש ההלכה הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
על משמר השבת - עמוד 19 מערכות אזעקה
באספקלריית העבר - המאיר לארץ(9) - עמוד 25 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' - עמוד 32 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
מבצע חד פעמי - עמוד 37 ספרי המכון בהנחה מיוחדת
רשימת מזגנים באישור המכון

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש תשרי תשפ"א

באספקלריית השעה - ראשון לחשבון עוונות עמוד 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
מבעד לאספקלריה עמוד 10 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו
בראי ההלכה עמוד 14 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון
על משמר השבת עמוד 20 מצלמות אבטחה
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (8) עמוד 27 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' עמוד 33 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
רשימת תנורי אפיה באישור המכון עמוד 36 מעודכנת לחודש תשרי תשפ"א

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אלול תש"פ

באספקלריית השעה - עמוד חדש ימינו כקדם - עמוד 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
מבעד לאספקלריה - עמוד 8 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו
בראי ההלכה - עמוד 11 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון
באספקלריית העבר - עמוד המאיר לארץ (7) - עמוד 23 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י
באספקלריית האמונה - עמוד מכתבים ל'גאנה' - עמוד 33 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
רשימת מקררים באישור המכון - עמוד 38 מעודכנת לחודש אלול תש"פ

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש מנחם-אב תש"פ

באספקלריית השעה - מתנחמים בכפליים עמוד 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
לשאלת רבים עמוד 7 מכונות גילוח
מבעד לאספקלריה עמוד 8 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו
בראי ההלכה עמוד 14 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון
על משמר השבת עמוד 24 מכשור רפואי )ט( – מד לחץ דם
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (6) עמוד 29 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' עמוד 37 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש תמוז תש"פ

באספקלריית השעה - חג לה' מחר עמוד 1 מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
מבעד לאספקלריה עמוד 7 מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו
בראי ההלכה עמוד 10 שאלות נבחרות משולחן רבני המכון
על משמר השבת עמוד 19 מכשור רפואי (ח) – מכשיר 'טנס'
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (5) עמוד 24 עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' עמוד 30 מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
רשימת מזגנים באישור המכון עמוד 36 מעודכנת לחודש תמוז תש"פ

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש סיון תש"פ

באספקלריית השעה - וקרבתנו מלכנו לעבודתך - עמוד 1 
מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א 
בראי ההלכה- עמוד 9 
שאלות נבחרות משולחן רבני המכון 
על משמר השבת - עמוד 22 
מכשור רפואי(ז) – שתל שבלול (קוכליארי( 
באספקלריית העבר - המאיר לארץ ( 4)  - עמוד 27 
עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י 
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' - עמוד 31 
מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל 

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אייר תש"פ

באספקלריית השעה - וספרתם לכם מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון – עמוד 7
על משמר השבת מכשור רפואי (ן) – מכשירי שמיעה – עמוד 15
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (3) עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י – עמוד 22
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל – עמוד 27

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש ניסן תש"פ

באספקלריית השעה - קדש ורחץ מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א – עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו – עמוד 9
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון – עמוד 12
על משמר השבת מכשור רפואי (ה) – משאבות חלב אם – עמוד 19
נפלאות מתורתך מרתק מדהים ומפעים -עמוד 22
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל – עמוד 35

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אדר תש"פ

באספקלריית השעה - קיימו וקיבלו מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1 
 מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 7 
 בראי ההלכהשאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד11 
 על משמר השבת.מכשור רפואי (ג) – מכשירי הזנה לתינוקות (קנגרו)  - עמוד 18 
 באספקלריית העבר - במקום גדוליםעל קשרי המכון עם מרנן ורבנן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל והגרש"ז אויערבאך זצ"ל - עמוד 21 
 באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 27 
 

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש שבט תש"פ

באספקלריית השעה - לאכול מפריה ולשבוע מטובה - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 6
בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 10
על משמר השבת - מכשור רפואי (ג) – זריקות ומשאבות אינסולין - עמוד 16
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (2)  - עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י - עמוד 20
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' - מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 26
רשימת מיחמים, מיחמי טרמוס וקומקומים באישור המכון מעודכנת לחודש שבט תש"פ - עמוד 32

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש טבת תש"פ

באספקלריית השעה - ראו אור גדול מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 11
על משמר השבת - מכשור רפואי (ב) – מדי סוכר - עמוד 18
באספקלריית העבר - המאיר לארץ (1) עשרים שנות פעילות המכון עם חח"י - עמוד 22
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 28
רשימת תנורי אפיה באישור המכון מעודכנת לחודש טבת תש"פ - עמוד 33
לתשומת לב - עמוד 35

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש כסליו תש"פ

באספקלריית השעה - אור הגנוז - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 5
בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 10
על משמר השבת - מכשור רפואי (א) - סיפאפ - עמוד 16
באספקלריית העבר - באג 2000 שחל להיות בשבת - עמוד 19
באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' - מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 22
רשימת מקררים באישור המכון מעודכנת לחודש כסלו תש"פ - עמוד 26

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש מר-חשון תש"פ

באספקלריית השעה - חדשים לבקרים רבה אמונתך מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
  מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 6
  בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 9
  אספקלריה המאירה - אוצרות חיים ופניני הלכות לאורו של איש ההלכה הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 13
  באספקלריית העיתונות - עמוד 34
  רב רבנן - רבנים מספרים על הרב - ראיונות - עמוד 37
  גדול עומד על גביהם - מהנדסי המכון מספרים על הרב - ראיונות - עמוד 44
  באספקלריית האמונה - מכתבים ל'גאנה' - מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש תשרי תש"פ

באספקלריית השעה - אין שמחה אלא בבשר ויין מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 13
 על משמר המועדים בישול במכשור חדשני ביו"ט - עמוד 20
 באספקלריה של תורה מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 23
יום-טוב שני של מעליות - עמוד 26
לשאלת רבים רשימת מעליות שבת והתקני שבת למשאבות בפרויקטים החדשים שבמרכז ירושלים -עמוד 27

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אלול ע"ט

באספקלריית השעה - בני בכורי ישראל - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה - מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה - שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 14
על משמר השבת - משאבות מים - עמוד 21
באספקלריה של תורה - מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 27
רשימת מדי מים באישור המכון - רשימה מתוקנת - עמוד 31

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש מנחם-אב ע"ט

באספקלריית השעה - כאשר יחנו כן יסעו - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 8
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 14
על משמר ההלכה - נופש כהלכה - עמוד 19
באספקלריית העבר - בואו שעריו בתודה - השערים החשמליים - מגנומטרים בכותל המערבי - עמוד 25
באספקלריה של תורה מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 29
רשימת מדי מים מאושרים - עמוד 31

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש תמוז ע"ט

באספקלריית השעה - מקרא אני דורש - מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 6
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 13
על משמר השבת  - מקפיאים - עמוד 21
באספקלריה של תורה - מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 28

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש סיון ע"ט

באספקלריית השעה - שומעים את הנראה מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א - עמוד 1
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו - עמוד 7
בראי ההלכה שאלות נבחרות משולחן רבני המכון - עמוד 10
על משמר ההלכה - מזגנים - עמוד 14
באספקלריה של תורה מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל - עמוד 19
רשימת מזגנים באישור המכון - עמוד 2

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אייר ע"ט

באספקלריית השעה - אני ד' רופאך מאת ראש המכון הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א
ורפא ירפא - דילמות רפואיות בעידן המודרני מאת הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
על סדר היום - סערה בבקבוק יין - סערת מפעל 'פניציה' בתיעוד, תמונות, מסמכים וקטעי עיתונות
מבעד לאספקלריה מהנעשה והנשמע בין כותלי המכון ומחוצה לו
על משמר ההלכה - תנורי אפיה משולבים – דו תאיים
באספקלריה של תורה מאוצרותיו של הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל
רשימת מיחמים, תרמוסים חשמליים, קומקומים ופלטות חשמליות, באישור המכון

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש ניסן ע"ט

אספקלריה חודש ניסן תשע"ט

קרא עוד

בטאון אספקלריה חודש אדר ע"ט

אספקלריה חודש אדר תשע"ט

קרא עוד

חוברת "על משמר השבת"

חוברת על משמר השבת מכילה את כל המידע על שימוש בשבת במכשור חשמלי, מקררים, תנורים, מקפיאים, מיני ברים, וכדומה למעבר בין העמודים נא לחץ על החיצים המופיעים בראש ובתחתית הקובץ המוצג

קרא עוד